Facebook button
Flickr button
Turtagrø Hotel


View Larger Map

Beliggenhet og reiseinformasjon

Turtagrø Hotell ligger i Vest-Jotunheimen i Luster kommune. Lom ligger 66 km øst for oss, mens Sogndal ligger 60 km vestover. Nærsteder er Skjolden ved Sognefjorden (17 km), Fortun (10 km) og Øvre Årdal (32 km). Se kart fra Google her.

Sognefjellsveien mellom Lom og Luster åpner normalt 1. mai. Tindevegen mellom Årdal og Turtagrø åpner i løpet av mai.

Bil vinterruter
Bil fra Oslo vinterrute, 440 km, 6 timer
Oslo -> Gol -> Hemsedal -> Lærdal -> ferge Fodnes – Mannheller, 15 min -> Sogndal  R55 -> Gaupne  R55 -> Fortun  R55 -> Turtagrø

Bil fra Bergen vinterrute 304 km, 5 timer
Bergen -> Voss E16 -> Aurland E16 -> Lærdal E16 -> ferge Fodnes – Mannheller, 15 min -> Sogndal  R55 -> Gaupne , R55 -> Fortun  R55 -> Turtagrø

Ferge: Fodnes-Mannheller går tre ganger i timen frem til kl 21.20. Etter dette går den en gang i timen hele natten.

Bil sommerruter
Bil fra Oslo sommerrute over Hemsedal, 330 km, 5 timer
Oslo -> Gol -> Hemsedal -> Lærdal -> Årdal -> Tindevegen, privat bomvei kortautomat -> Turtagrø

Bil fra Oslo sommerrute over Sognefjellet 421 km, 6 timer
Oslo -> Lillehammer E6 -> Otta -> Lom  R 55 over Sognefjellet -> Turtagrø

Bil fra Bergen sommerrute 291 km, 4 timer
Bergen -> Voss E16 -> Aurland -> Lærdal -> Årdal -> Tindevegen, privat bomvei kortautomat -> Turtagrø

Bil: Se avstander med bil her.

Fly
Fly fra Oslo eller Bergen med Widerø -> til flyplass Sogndal-> flybuss til Sogndal, 20 minutter -> buss til Fortun, 1 t og 40 min -> buss eller taxi til Turtagrø, 15 min

Taxi: Luster Drosjesentral 57 68 16 20

Buss
Sogndal – Turtagrø. 2 busser daglig. I sommersesongen går det lokale ruter til Turtagrø fra Otta, Årdal og Sogndal.

Turtagrø Hotel

Turtagrø Hotel ligger 884 moh i Vest Jotunheimen, og har tradisjoner tilbake til 1880- årene. Turtagrø og Hurrungane er kjent som fjellsportens vugge i Norge.