Alene over Nordpolen

Forfatter: Ousland, Børge
Utgiver / forlag: privat
Utgitt år:
Emne: Polar
Språk: Norsk
ISBN:
Gitt av: Børge Ousland
Registerkategori: A komplett
Plassering - dato: T 15.6.02
Bemerkninger:
Antall: 1

English