Bibliografi over emnet tinde- og klatresport i DNTs årbøker 1868-1998

Forfatter: Schage, Pål V.
Utgiver / forlag: Schage Pål V.
Utgitt år: 1999
Emne:
Språk: Norsk
ISBN:
Gitt av: Pål V. Schage
Registerkategori: A komplett
Plassering - dato:
Bemerkninger:
Antall: 1

English