Er fjellene våre: om naturens egenverdi i historisk, politisk og etisk perspektiv

Forfatter: Stryken, Arne Chr.
Utgiver / forlag: Valdres Forlag
Utgitt år: 1994
Emne:
Språk: Norsk
ISBN:
Gitt av: Bjørn Smith Simonsen
Registerkategori: A komplett
Plassering - dato:
Bemerkninger:
Antall: 1

English