Det tålmodige landskapet

Forfatter: Sveen, Karin & Stensrud, Arve
Utgiver / forlag: Ord & Jord
Utgitt år: 1998
Emne: Poesi
Språk: Norsk
ISBN:
Gitt av: Arne Dekke E. Næss
Registerkategori: G u/stempel
Plassering - dato: Oslo 18.9.04
Bemerkninger:
Antall: 1

English