Ein vestnorsk stat

Forfatter: Tveit, Norvald
Utgiver / forlag:
Utgitt år: 2003
Emne: Humor
Språk: nno
ISBN:
Gitt av: Ole Drægni
Registerkategori:
Plassering - dato:
Bemerkninger:
Antall: 1

English