Det stille alvoret : Ludwig Wittgenstein i Norge 1913-1950

Forfatter: Åmås, Knut Olav
Utgiver / forlag: Samlaget
Utgitt år: 1994
Emne: Wittgenstein
Språk: nno
ISBN:
Gitt av:
Registerkategori:
Plassering - dato:
Bemerkninger:
Antall: 1

English