Den norske byggeskikken: hus og bolig på landsbygda fra middelalder tll vår egen tid

Forfatter: Christensen, Arne Lie
Utgiver / forlag: Pax Forlag
Utgitt år: 1995
Emne:
Språk: Norsk
ISBN:
Gitt av: Bjørn Smith Simonsen
Registerkategori: A komplett
Plassering - dato: 7/13/04
Bemerkninger:
Antall: 1

English