Det norske landskapet: om landskap og landskapshistorie i kulturhistorisk perspektiv

Forfatter: Christensen, Arne Lie
Utgiver / forlag: Pax Forlag
Utgitt år: 2002
Emne:
Språk: Norsk
ISBN:
Gitt av: Bjørn Smith Simonsen
Registerkategori: A komplett
Plassering - dato: 7/13/04
Bemerkninger:
Antall: 1

English