Den andre siden av blått

Forfatter: Christensen, Lars Saabye & Bergsmo, Trym Ivar
Utgiver / forlag: Cappelen
Utgitt år: 1996
Emne: Poesi
Språk: Norsk
ISBN:
Gitt av: Arne Dekke E. Næss
Registerkategori: G u/stempel
Plassering - dato: Oslo 18.9.04
Bemerkninger:
Antall: 1

English