"Norsk litteratur gjennom 1000 år: band III

Forfatter: det 20. hundreåret"
Utgiver / forlag: Skard, Vemund
Utgitt år:
Emne:
Språk: 1967
ISBN: grønn, utland
Gitt av:
Registerkategori: David Durkan
Plassering - dato: A komplett
Bemerkninger:
Antall: 1

English