Encyclopedia of Mountaineering

Forfatter: Unsworth, Walt
Utgiver / forlag: Penguin
Utgitt år: 1975
Emne: Fjellsport
Språk: Engelsk
ISBN:
Gitt av: Jørgen Bramness
Registerkategori:
Plassering - dato:
Bemerkninger:
Antall: 2

English