80 millioner bilder - norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005

Forfatter: Ekeberg, Jonas red.
Utgiver / forlag: Press
Utgitt år: 2008
Emne: Fotokunst
Språk: no
ISBN:
Gitt av: Harald Østgaard Lund
Registerkategori:
Plassering - dato:
Bemerkninger: Norge
Antall: 1

English