Dansk fjellklatrepioner i norske fjell

Forfatter: Hall, Carl Christian
Utgiver / forlag: Fjellmuseets Venner
Utgitt år: 2000
Emne: Periodica
Språk: Norsk
ISBN:
Gitt av: Pål V. Schage
Registerkategori: A komplett
Plassering - dato: T 15.6.02
Bemerkninger: Årbok 2000
Antall: 1

English