Cato Zahl Pedersen : drømmen om Everest

Forfatter: Hauge, Oss Harald
Utgiver / forlag: Kagge
Utgitt år: 2007
Emne: Fjellsport
Språk: no
ISBN:
Gitt av:
Registerkategori:
Plassering - dato:
Bemerkninger: Mount Everest
Antall: 1

English