Early man and the ocean

Forfatter: Heyerdahl, Thor
Utgiver / forlag: George Allen & Irwin
Utgitt år:
Emne: Oppdagelse
Språk: Engelsk
ISBN:
Gitt av: Ingeborg og Per Seeberg
Registerkategori: A komplett
Plassering - dato:
Bemerkninger:
Antall: 1

English