side-area-logo

Beliggenhet og reiseinformasjon

Turtagrø Hotell ligger i Vest-Jotunheimen i Luster kommune. Lom ligger 66 km øst for oss, mens Sogndal ligger 60 km vestover. Nærsteder er Skjolden ved Sognefjorden (17 km), Fortun (10 km) og Øvre Årdal (32 km). Se kart fra Google her.

Sognefjellsveien mellom Lom og Luster åpner normalt 1. mai. Tindevegen mellom Årdal og Turtagrø åpner i begynnelsen av mai.

Turtagrø Hotel

Beliggenhet og reiseinformasjon

Turtagrø Hotell ligger i Vest-Jotunheimen i Luster kommune. Lom ligger 66 km øst for oss, mens Sogndal ligger 60 km vestover. Nærsteder er Skjolden ved Sognefjorden (17 km), Fortun (10 km) og Øvre Årdal (32 km). Se kart fra Google her.

Sognefjellsveien mellom Lom og Luster åpner normalt 1. mai. Tindevegen mellom Årdal og Turtagrø åpner i løpet av mai.

Bil vinterruter

Bil fra Oslo: 440 km, 6 timer
Oslo -> Gol -> Hemsedal -> Lærdal -> ferge Fodnes – Mannheller, 15 min -> Sogndal  R55 -> Gaupne  R55 -> Fortun  R55 -> Turtagrø

Bil fra Bergen: 304 km, 5 timer
Bergen -> Voss E16 -> Aurland E16 -> Lærdal E16 -> ferge Fodnes – Mannheller, 15 min -> Sogndal  R55 -> Gaupne , R55 -> Fortun  R55 -> Turtagrø

Ferge: Fodnes-Mannheller går tre ganger i timen frem til kl 21.20. Etter dette går den en gang i timen hele natten.

Bil sommerruter

Bil fra Oslo over Hemsedal: 330 km, 5 timer
Oslo -> Gol -> Hemsedal -> Lærdal -> Årdal -> Tindevegen, privat bomvei kortautomat -> Turtagrø

Bil fra Oslo over Sognefjellet: 421 km, 6 timer
Oslo -> Lillehammer E6 -> Otta -> Lom  R 55 over Sognefjellet -> Turtagrø

Bil fra Bergen: 291 km, 4 timer
Bergen -> Voss E16 -> Aurland -> Lærdal -> Årdal -> Tindevegen, privat bomvei kortautomat -> Turtagrø

Bil: Se avstander med bil her.

Fly

Fly fra Oslo eller Bergen med Widerøe:

Til flyplass Sogndal-> flybuss til Sogndal, 20 minutter -> buss til Fortun, 1 t og 40 min -> buss eller taxi til Turtagrø, 15 min

Taxi:

Luster Drosjesentral 57 68 16 20

Buss

Sogndal – Turtagrø, 2 busser daglig

I sommersesongen går det lokale ruter til Turtagrø fra Otta, Årdal og Sogndal.

  • Otta – Lom – Turtagrø. 2 busser daglig.
  • Øvre Årdal – Turtagrø. 1 buss daglig.
  • Se ruteinformasjon.
  • Nor-Way Bussekspress kjører til Lom, Sogndal og Øvre Årdal (rutesøk) fra de fleste steder i Sør-Norge. Ring 177 for rutetider

For hjelp med bestilling og andre henvendelser:
Telefon: + 47 57 68 08 00
E-post: hotel@turtagro.no

Beliggenhet og reiseinformasjon finner du her.